AVÍS LEGAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament del Masnou i dels ens de gestió que hi estan vinculats, o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament.

Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb l’autorització expressa de l’Ajuntament del Masnou. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte de venda o cessió sota cap concepte, ni tan sols gratuïtament.
 • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Ajuntament del Masnou o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’Ajuntament del Masnou no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.
 • L’Ajuntament del Masnou donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat.
 • Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació d’entorn segur, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. 
 • L’Ajuntament del Masnou compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació.
 • L’Ajuntament del Masnou ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la natura de les dades de caràcter personal tractades i les circumstàncies del tractament de les mateixes, amb la finalitat d’evitar l’alteració o la pèrdua de les dades subministrades així com el tractament i l’accés no autoritzat.
 • Quan es demanin dades de caràcter personal mitjançant aquest lloc web, s’informa a l’usuari que el destinatari de la informació serà l’Ajuntament del Masnou, i que aquest no emmagatzemarà els correus rebuts en cap fitxer, sinó que únicament les traspassarà al departament que correspongui per tal de tramitar la gestió sol·licitada. Tanmateix, el titular de les dades podrà exercir en tot cas i davant d’aquest organisme, els dret d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació que la legislació vigent en matèria de protecció de dades li confereix.
 • Aquest web no utilitza cookies invasives.
 • Enllaç: Més informació sobre protecció de dades personals
 • L’Ajuntament del Masnou adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.
 • L’Ajuntament del Masnou no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Ajuntament, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament.
 • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
 • L’Ajuntament del Masnou no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
 • L’Ajuntament del Masnou no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • L’Ajuntament del Masnou es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
 • L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions continguts en el present avís legal.
 • Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i el respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
 • Aquesta pàgina fa ús de Google Analytics, un servei d’anàlisi estadístic de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (Google). Google Analytics utilitza galetes (cookies), que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per a ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (inclosa la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors. Google recopilarà informes de l’activitat del website i prestarà altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet, d’acord amb la seva Política de privacitat (http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ ). Vostè pot evitar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de galetes (cookies) per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, vostè ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui fer ús de totes les funcionalitats d’aquest website. En utilitzar el website vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins més amunt indicats.