Tecnologia i sostenibilitat en la construcció al Baix Maresme

Tecnologies 4.0, Energies renovables, Innovació en els materials i tècniques de construcció, economia circular, digitalització dels processos productius, gestió de residus, entre d’altres reptes identificats.

Tecnologia i sostenibilitat en la construcció al Baix Maresme

Tecnologies 4.0, Energies renovables, Innovació en els materials i tècniques de construcció, economia circular, digitalització dels processos productius, gestió de residus, entre d’altres reptes identificats.

El projecte

Els ajuntaments del Baix Maresme (municipis) estem treballant en un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023“: el Programa TTT (Treball, Talent i Tecnologia).

 

Aquest projecte té per objecte dur a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de la reactivació econòmica, basades en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les d’empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu competitiu i igualitari en el marc de la cadena de valor vinculada a la construcció.


La cadena de valor de la construcció
  (edificació, rehabilitació d’edificis i infraestructures) és un sector tradicional que serà objecte d’una transformació radical vers a la sostenibilitat energètica i mediambiental gràcies a la innovació, l’aplicació de noves tecnologies i la capacitació d’empreses i de persones.

 

Amb el projecte Construcció tecnosostenible al Maresme pretenem impulsar aquesta transformació i acompanyar a les persones i empreses explorant explícitament diversos àmbits d’actuació: Tecnologies 4.0, Energies renovables, Innovació en els materials i tècniques de construcció, economia circular, digitalització dels processos productius, gestió de residus, entre d’altres reptes identificats.

Objectius esperats del projecte

Detectar i promoure noves oportunitats d’ocupació en l’àmbit de l’edificació i rehabilitació vinculades a l’ús de noves tecnologies i la sostenibilitat mediambiental.

Millorar la competitivitat de les empreses, incorporant la tecnologia, per donar resposta a les necessitats del territori i del seu creixement sense limitacions geogràfiques.

Donar a conèixer els objectius del programa al teixit empresarial i captar alhora els objectius i necessitats del teixit empresarial.

Fomentar la proximitat i col·laboració entre empreses del territori, generant contactes entre les empreses i creant sinergies.

Evitar el possible tancament d’empreses de la cadena de valor per manca de competitivitat.

Augmentar la inserció laboral de col·lectius vulnerables. Acollir treballadors expulsats d’altres sectors laborals (hostaleria, turisme..).

Identificar les necessitats de recursos humans de les empreses de la cadena de valor, la qualificació de les persones treballadores en actiu o desocupades (competències tècniques i transversals).

Capacitar a persones treballadores en actiu i desocupades, per poder donar resposta a les necessitats de recursos humans de les empreses de la cadena de valor.

Línies d’actuació

linies actuació

Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
Detectar i caracteritzar les necessitats de les persones i empreses per definir i operativitzar les polítiques d’actuació locals amb la concreció més gran i en consonància amb la realitat de cada territori.

Línia 2. Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral 
Fer partícip tot el teixit socioeconòmic en les accions a realitzar, traçar una estratègia coordinada, unitària i cohesionada, que permeti anticipar necessitats futures, amb el propòsit de fomentar la col·laboració publicoprivada i la publicopública.

Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones
Desplegar itineraris de millora de l’ocupabilitat actual i potencial de forma preventiva i proactiva, amb el propòsit de disminuir la bretxa tecnològica, millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat.

Línia 4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial
Acompanyar a les empreses a (re) definir nous models de negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals. Amb el propòsit d’impulsar la competitivitat del model productiu minimitzant l’impacte de la crisi ocasionada per la COVID-19 i acompanyar les empreses en el procés de digitalització i transformació tecnològica.

Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
Detectar i caracteritzar les necessitats de les persones i empreses per definir i operativitzar les polítiques d’actuació locals amb la concreció més gran i en consonància amb la realitat de cada territori.

Línia 2. Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral 
Fer partícip tot el teixit socioeconòmic en les accions a realitzar, traçar una estratègia coordinada, unitària i cohesionada, que permeti anticipar necessitats futures, amb el propòsit de fomentar la col·laboració publicoprivada i la publicopública.

Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones
Desplegar itineraris de millora de l’ocupabilitat actual i potencial de forma preventiva i proactiva, amb el propòsit de disminuir la bretxa tecnològica, millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat.

Línia 4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial
Acompanyar a les empreses a (re) definir nous models de negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals. Amb el propòsit d’impulsar la competitivitat del model productiu minimitzant l’impacte de la crisi ocasionada per la COVID-19 i acompanyar les empreses en el procés de digitalització i transformació tecnològica.

Vols conèixer més informació sobre com et pot ajudar el projecte?

Contacta'ns

Qui se’n pot beneficiar?

A continuació presentem els principals públics als quals va dirigit el projecte.

Persones

Persones

Professionals que vulguin millorar la seva ocupabilitat actual, ja sigui perquè es troben en situació d’atur o en actiu però en precarietat laboral o en llocs de feina afectats per la Covid-19 i per tant, en risc d’atur immediat.

Empreses

Empreses

Empreses del teixit empresarial del Baix Maresme relacionades amb la cadena de valor del sector de la construcció, que vulguin digitalitzar i transformar-se tecnològicament. També, aquelles que ja estiguin digitalitzades però que necessitin nous perfils per ser més sostenibles i inclusives i per tant, més competitives.

Ciutadans

Ciutadans

Ciutadans que vulguin conèixer i accedir a subvencions i incentius  relacionats amb la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica dels seus edificis o negocis.

Contacta amb nosaltres

Empreses

Avís Legal

Persones

Avís Legal

Informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Llegir més...

– Responsable del tractament:
Ajuntament del Masnou
Adreça postal. Passeig de Prat de la Riba 1, 08320 El Masnou
Telèfon: 93 557 17 00; Correu electrònic:  ajuntament@elmasnou.cat

– Finalitat del tractament:
Registrar els participants del projecte MARESME TECNOSOSTENIBLE.

– Exercici de drets dels interessats:
D’accés, rectificació, supressió, dades, limitació i d’oposició al tractament, presentant el formulari corresponent al registre electrònic de l’ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/elmasnou) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a l’adreça postal: Carrer de Roger de Flor, 23 08320 El Masnou

– Informació addicional i ampliada:
Política de Protecció de Dades https://www.elmasnou.cat/proteccio-de-dades

Impulsors del projecte